eventy

 
 
 

Audi Exclisive GalleryAudi Centrum Bratislava a agentúra AMYMON si Vás dovoľujú pozvať na výstavu diel výtvarníčky a šperkárky Zuzany Hradilovej.
Výstava sa bude konať v reprezentatívnych priestoroch Audi Exclusive Gallery.

Názov výstavy obrazov: Crystal Style
Termín výstavy: od 26.2.2019 do 29.4.2019
Vystavujúci: výtvarníčka Zuzana Hradilová
Kurátorka výstavy: Ľudmila Pašková
Adresa: Audi Centrum Bratislava, Harmincova 2/b, 841 01 Bratislava
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.

Zuzana Hradilová
Vyštudovala pedagogiku a výtvarnej tvorbe i maľbe sa venuje odmala. Niekoľko rokov dozadu prepadla kráse kryštálov a drahých kameňov a začala z nich vytvárať šperky. Ale tam jej umelecká a duchovná cesta neskončila, rozhodla sa prepojiť šperkárske a maliarske umenie do obrazov,
ktoré vedia osloviť oči, srdce i dušu diváka.

Svoje kryštálové obrazy s prírodnými a vesmírnymi motívmi ukladá na sklo, ktoré dotvára maľbou a tým umocňuje hlavné poslanie obrazu: očariť diváka, vtiahnuť ho do deja a nabiť ho dobrou energiou.
Dynamická farebnosť a vyžarovanie použitých kryštálov polodrahokamov robia z obrazov žiariče energie lásky a nádeje i tajuplnosti, ktorá diváka navedie na cestu do svojho vnútra i do vesmírnych diaľav. Dychberúce výjavy a špecifická kryštálová technika robia jej tvorbu na Slovensku ojedinelou.

Zuzana Hradilová
She graduated from pedagogy; but she has been creative in visual arts since her childhood.
Several years ago, she started to be fascinated by the beauty of crystals and precious stones and started making jewels form them. Her artistic and spiritual path has not ended there, however.
She decided to combine her jeweller’s and painter’s skills in pictures which enchant the eyes, heart and soul of those who see them.
She puts her crystal pictures with nature’s and cosmic themes on glass – which she finishes with painting, thus intensifying the main mission of the picture: to fascinate the visitor, involve them in what is going on and charge then with good energy.
Dynamic colourfulness and emission of the crystals of semi-precious stones used in the process make the picture emitters of the energy of love, hope and mysteriousness which directs those who see them on a way into their inner minds and souls, as well as to cosmic distances.

Breath-taking sights and specific crystal method make her works unique in Slovakia.